M. Minobu

Istructional video

chatanyara kusanku+shio kosokun+sochin (kata, explication, bunkai history)

English

90 min
 

Price: 25.00€
25.00€
SKU: SK 4
M. Minobu Sk4
No votes yet